+420 224 810 321
 • Havarijní systémy v průmyslu
 • Monitorovací systémy ovzduší
 • Alternativní zdroje energie
 • Jednoúčelová zařízení
 • Sběr a přenosy dat
 • SW aplikace
 • Servisní činnost

Specializace a služby

Havarijní systémy v průmyslových provozech

 • detekce toxických a výbušných plynů
 • vyhodnocování kolizních stavů a následné akční zásahy

Monitorovací systémy ovzduší

 • dodávky meteorologických čidel a jejich kompletace
 • vývoj a výroba samplerů pro měření znečištění ovzduší
 • srážkoměrné stanice pro včasná hlášení povodňových stavů

Alternativní zdroje energie

 • solární fotovoltaické systémy
 • autonomní fotovoltaické lampy
 • větrné elektrárny

Vývoj a dodávky jednoúčelových zařízení

 • testery a zkušební stavy
 • řízení výrobních procesů

Sběr a přenosy dat

Vývoj a dodávky sw aplikací

Servisní činnost


 

Banghirra s.r.o., Vítkova 4, 186 00 Praha 8tel.: +420 224 810 321fax: +420 224 819 409
© 2014 Baghirra s.r.o. | tvorba webu: Ananas.cz