top of page

Monitoring

Imisní monitoring

Vývoj a výroba samplerů pro pro sledování znečištění ovzduší s možností identifikace zdroje znečištění. Možnost dálkového přístupu k jednotlivým zařízením.

 

Dodávky monitorovacích systémů

Monitoring neelektrických veličin. Sběr a přenos dat do centrálního úložiště. Možnost vzdáleného dohledu provozovatele a zasílání alarmových stavů.

 

Dodávky meteorologických kompletů

Anemometry, teploměry, vlhkoměry, tlakoměry, srážkoměry, pyranometry včetně sběru dat s možností dálkového přenosu
 

Havarijní systémy

Detekce plynů v průmyslových provozech a následné akční zásahy. Možnost vzdálené komunikace se systémem.
 

bottom of page